XI Kłodawski Przegląd Pieśni Maryjnych

26 maja w kościele odbył się XI Kłodawski Przegląd Pieśni Maryjnych
Z inicjatywy Zespołu Klodawianki, Sołtysa, Rady Sołeckiej i ks. proboszcza, pod patronatem Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego i Wójta gminy Kłodawa Anny Mołodciak