X Kłodawski Przegląd Pieśni Maryjnych

X Kłodawski Przegląd Pieśni Maryjnych z inicjatywy ks. proboszcza, Zespołu  Kłodawianki, Sołtysa i Rady Sołeckiej Kłodawy. Patronat: Ks.Bp Tadeusz Lityński i Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak