VI Przegląd Pieśni Maryjnej

VI Przegląd Pieśni Maryjnej,
7 maja 2017 - Kościół Parafialny

Organizatorami przeglądu są: Zespół „Kłodawianki”, Sołtys Jan Kubera i Rada Sołecka Kłodawy i ks. Proboszcz.

Patronat objęli: ks. Biskup Tadeusz Lityński oraz Wójt Gminy Anna Mołodciak

Uczestniczyły zespoły:
Drzewiczanie z Kostrzyna nad Odrą
Echo z Wojcieszyc
Cantare z Gorzowa Wlkp.
Brzezinki z Santocka
Wiwat z Podmokli Małych koło Babimostu
Bukowiana ze Zdroiska
Kapela Tadka z Kostrzyna nad Odrą
I Kłodawianki z Kłodawy