Santocko

PORZĄDEK MSZY ŚW.:

niedziela — 10:00
czwartek — 17:00
(październik — Wielkanoc)
19:00 (Wielkanoc — wrzesień)

 • Boże Ciało, Wszystkich Świętych — 10:00
 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok),
  Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej),
  Środa Popielcowa,
  Św. Apostołów Piotra i Pawła,
  Wszystkich Wiernych Zmarłych,
  Niepokalane Poczęcie NMP — 17:00

Spowiedź św. przed każdą Mszą Św.

HISTORIA KOŚCIOŁA:

Kościół filialny
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Santocku
w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie

„Pan uwielbił duszę Twą i ciało, wziął do nieba i ozdobił chwałą”
(Z pieśni „O Maryjo, w niebo wzięta”)

Santocki kościół, wzniesiony w XVIII wieku, przez kilkadziesiąt lat był miejscem modlitw wyznawców protestantyzmu. Po II wojnie światowej, 14 sierpnia 1945 roku były zbór przejęli katolicy. By obiekt mógł być godnym miejscem sprawowania liturgii, 15 sierpnia 1945 roku ks. Michał Kądziołka dokonał jego poświęcenia. Ks. Stanisław Pióro — pierwszy proboszcz w parafii Kłodawa podjął się prowadzenia wspólnoty skupionej wokół kościoła filialnego. Dzieło prowadzili jego następcy — od 2005 roku ks. Tadeusz Stachura.

Murowany z czerwonej cegły neogotycki kościół góruje nad Santockiem wysoką wieżą wznoszącą się nad stromym dachem korpusu. Uruchamiany ręcznie dzwon wieżowy o średnicy 40 cm, wykonany w 1895 roku przez firmę Bochumer Verein, nawołuje na Msze święte i nabożeństwa, przypomina o modlitwie. Przy murowanej kropielnicy znajdującej się u wejścia wchodzący do kościoła, kreśląc znak krzyża, otwierają swoje umysły i serca na Słowo Boże. W centralnej części ołtarz głównego mieści się duża figura Najświętszej Maryi Panny, a poniżej — tabernakulum. Po bokach stoją mniejsze figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa (po lewej) i św. Antoniego (po prawej). Wzdłuż prawej ściany bocznej ciągnie się drewniany balkon, a na nim organy piszczałkowe z 1909 roku. W roku 2006 mieszkańcy Santocka ufundowali granitową posadzkę prezbiterium, po lewej stronie którego znajduje się drewniana ambona, naprzeciw — obraz Matki Bożej, a pod balkonem — obraz Matki Bożej Częstochowskiej i figura Matki Bożej Różańcowej. W kościele znajdują się również obrazy Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Ojca Świętego Jana Pawła II, a także trzy sztandary. Niedawno ufundowane przez mieszkańców Santocka, zawieszone pomiędzy oknami drewniane stacje Drogi Krzyżowej ukazują wydarzenia z ostatnich dni Tego, który „przez Krzyż i mękę Swoją, świat odkupić raczył”. Ważnym elementem wystroju wnętrza są malowidła na suficie.

Wierni pogłębiają swą wiarę przez codzienną modlitwę, udział w Mszach świętych oraz działalność w grupach religijnych — w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Żywym Różańcu, grupie Przyjaciół Paradyża oraz formacjach ministrantów i lektorów. W ostatnich latach wszystkich parafian połączyły uroczystości związane z nawiedzeniem przez relikwie Pierwszych Męczenników Polski w lutym 2002 roku oraz wizyta biskupa Edwarda Dajczaka w październiku 2006 roku.

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — 15 sierpnia w kościele odbywają się uroczystości odpustowe poświęcone Niepokalanie Poczętej, która po zakończeniu życia na ziemi z duszą i ciałem została wzięta do nieba i tam oręduje za nami u Boga.