Rekolekcje Wielkopostne

W kłodawskiej Parafii rekolekcje wielkopostne wygłosił o. Anton, oblat z Gniewania na Ukrainie. Przybywając do nas pokonał ok. 1.300 km.
Wprowadził nas w biblijne znaczenie znaków z inicjacji chrześcijańskiej: sól, olej, ślina, woda.
Otrzymaliśmy Słowo Boże i błogosławieństwo od o. Antona a w zamian wsparliśmy darami rzeczowymi i ofiarą finansową jego wspólnotę zakonną, parafialną i ofiary wojny.