Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach od 11 do 17 kwietnia 2018r pielgrzymi z naszej parafii przemierzali Ziemię Świętą krocząc śladami Jezusa. Miejsca, które odwiedzali: Hajfa i Góra Karmel, Nazaret z miejscem Zwiastowania oraz domem Maryi i Józefa, Jezioro Genezaret, Tabgha, Kościół Prymatu św. Piotra, Kafarnaum gdzie Jezus dokonał najwięcej cudów i Góra Błogosławieństw, Kana Galilejska, Rzeka Jordan, Morze Martwe, Góra Tabor, Jerycho i Góra Kuszenia, Pustynia Judzka, Pole Pasterzy,  Betlejem i Bazylika Bożego Narodzenia, Grota Mleczna, Ain Karem, Sanktuarium Nawiedzenia, Jerozolima a w niej Ogród Oliwny, Miejsce Wniebowstąpienia Jezusa, Pater noster, Getsemani, Kaplica Biczowania, Droga Krzyżowa, Golgota i Grób Pana Jezusa, Mur Płaczu, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Wieczernik, Bazylika Zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra (piania koguta) mocno zapisały się w sercach i pamięci pielgrzymów.