Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Adriana Puta z obrzędem poświęcenia nowego kamiennego ołtarza w kościele w Santocku

Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Adriana Puta z obrzędem poświęcenia nowego kamiennego ołtarza w kościele
w Santocku oraz udzieleniem Sakramentu Bierzmowania odbyła się w czwartek 27 kwietnia o godz. 17:00.

Ołtarz, ambonkę i zabudowę tabernakulum zaprojektował parafianin Bogusław Jagiełło, a wykonał Krzysztof Mazurek.

Ofiarodawcą ołtarza i ambonki jest anonimowy parafianin z Santocka.

Ofiarodawcami nowego tabernakulum oraz jego zabudowy wykonanej z kamienia są parafianie z Santocka.