Misje

MISJA ŚWIĘTA

w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie

28 września – 6 października 2019

 

Sobota 28.09.2019

SENS ŻYCIA

1800 Kłodawa:                         Uroczyste rozpoczęcie Misji św.

Msza św. z wstępną nauką misyjną

 

Niedziela 29.09.2019

BÓG CIĘ BARDZO KOCHA I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN

 

0800  Kłodawa:                        Msza św. z nauką misyjną

0900 Łośno:                 Msza św. z nauką misyjną

1000 Santocko:                        Msza św. z nauką misyjną, poświecenie krzyża

1100 Kłodawa:                         Msza św. z nauką misyjną (poświęcenie różańców dla dzieci kl. III)

Nauka stanowa dla młodzieży (kandydaci do bierzmowania,

młodzież szkół średnich, młodzież pracująca)

1215 Chwalęcice:         Msza św. z nauką misyjną, poświecenie krzyża

1500 Os. Jabłonna        Poświęcenie krzyża

1730  Kłodawa:            Adoracja Najświętszego Sakramentu

1800 Kłodawa:                         Msza św. z nauką misyjną

2100 Kłodawa:                         Apel Misyjny

 

Poniedziałek 30.09.2019

GRZECH ODDALA CIĘ OD BOGA

I NIE POZWALA CI DOŚWIADCZAĆ JEGO MIŁOŚCI

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

0800 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną

1630 Kłodawa:                         Nauka rekolekcyjna dla dzieci

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                        Msza św. z nauką misyjną

Spotkanie na cmentarzu zakończone Apelem Jasnogórskim

 

Wtorek 01.10.2019

JEZUS CHRYSTUS PRZYSZEDŁ PO TO, ABY OBJAWIĆ CI BOŻĄ MIŁOŚĆ

I WYKUPIĆ CIĘ Z TWOICH GRZECHÓW. UWIERZ W NIEGO!

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

0800 Kłodawa:                                    Msza św. a z nauką misyjną

Uroczystość przebłagania Chrystusa Ukrzyżowanego

1630 Kłodawa:                         Nauka rekolekcyjna dla dzieci

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                        Msza św. z nauką misyjną. Nauka stanowa dla kobiet

2100 Kłodawa:                                    Apel Misyjny

Środa 02.10.2019

NAWRÓĆ SIĘ!

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

0800 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną. Uroczystość ogłoszenia Praw Synaju

1630 Kłodawa:                         Msza św. dla dzieci – zakończenie misyjki dla dzieci

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną. Uroczystość ogłoszenia Praw Synaju

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                Msza św. z nauką misyjną. Uroczystość ogłoszenia Praw Synaju

Nauka stanowa dla mężczyzn

2100 Kłodawa:                                    Apel Misyjny

 

 

Czwartek 03.10.2019

PRZYJMIJ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO JEDYNEGO PANA I ZBAWICIELA!

ON DZIŚ PRZYCHODZI DO CIEBIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!

Dzień Misyjnej Spowiedzi Świętej

od 730 (Kłodawa) i od 1730  (Santocko i Chwalęcice)oraz od 1845 (Kłodawa i Łośno)

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

0800 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo eucharystyczne

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną. Nabożeństwo eucharystyczne

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                        Msza św. z nauką misyjną

2115 Kłodawa:                                    Apel Misyjny połączony z Nocą Nikodemową

 

 

Piątek 04.10.2019

DUCH ŚW. UZDALNIA CIĘ DO ŚWIADECTWA

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja w ciszy

0800 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną

1000                                         Misyjne Odwiedziny Chorych

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                        Msza św. z nauką misyjną

2100 Kłodawa:                                    Apel Misyjny połączony z uroczystością namaszczenia

olejkiem nardowym

 

 

Sobota 05.10.2019

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA – MIEJSCEM ROZWIJANIA SIĘ TWOJEJ WIARY

 

0730 Kłodawa:                                    Wystawienie Najświętszego Sakramentu – medytacja

0800 Kłodawa:                                    Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

z nauką misyjną. Różaniec wynagradzający

1100 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną dla starszych, samotnych, chorych.

Sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo lurdzkie.

1400 Kłodawa:                                    Msza św. z nauką misyjną dla rodzin oczekujących

potomstwa oraz dla rodzin z dziećmi do lat sześciu

1730  Chwalęcice, Santocko:    Nabożeństwo różańcowe

1800  Chwalęcice, Santocko:    Msza św. z nauką misyjną

1845  Kłodawa, Łośno:            Nabożeństwo różańcowe

1915  Kłodawa, Łośno:                        Msza św. z nauką misyjną

2100 Kłodawa:                                    Apel Misyjny

 

 

Niedziela 06.10.2019

MARYJA PRAGNIE UMACNIAĆ TWOJĄ WIARĘ

Zawierzenie parafii Niepokalanemu Sercu NMP

 

Nabożeństwo różańcowe pół godz. przed każdą Mszą św.

0800  Kłodawa:                        Msza św. z nauką misyjną

0900 Łośno:                 Msza św. z nauką misyjną

1000 Santocko:                         Msza św. z nauką misyjną

1100 Kłodawa:                         Msza św. z nauką misyjną

Nauka dla członków Żywego Różańca

1215 Chwalęcice:         Msza św. z nauką misyjną

1500 Kłodawa:             Koronka do Miłosierdzia Bożego. Uroczystość zakończenia Misji św.

1800 Kłodawa:                         Msza św. z nauką misyjną