Kancelaria Parafialna

 • Kancelaria czynna w soboty po Mszy Św. odprawianej o 8:00 (do godz. 9:30) i  po Mszy Św. odprawianej o 18:00 (do godz. 20:00),
  (podczas wizyty duszpasterskiej — kolędy tylko po porannej Mszy św.)

w pilnych sprawach po każdej Mszy Św.

 • Odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od 8:30

INFORMACJE

Sakrament Chrztu Świętego

ZOBACZ INFORMACJE

Dziecko do Sakramentu Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej na dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
  (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego — zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego);
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do godności matki/ojca chrzestnego;
 • nazwiska i imiona, wiek oraz adres zamieszkania chrzestnych.

Rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w naukach przedchrzcielnych i przystępują do sakramentu spowiedzi św.
Nauki głoszone są w sobotę poprzedzającą trzecią niedzielę miesiąca w kościele w Kłodawie po Mszy św. wieczornej (przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem zgodnie z bieżącymi ogłoszeniami parafialnymi).

Rodzice dziecka żyjący bez sakramentalnego związku małżeńskiego mogą prosić o Chrzest Święty, jeśli pisemnie zobowiążą się wraz z rodzicami chrzestnymi do katolickiego wychowania dziecka.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (z Kan. 874 KPK).
Sakrament Małżeństwa

ZOBACZ INFORMACJE

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście minimum 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 • metryki Chrztu św. do ślubu kościelnego (ważność wydania — 6 miesięcy przed datą ślubu);
 • dowody osobiste;
 • ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej;
 • zaświadczenie o sakramencie Bierzmowania, w przypadku braku adnotacji na metryce Chrztu św.;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egz. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub akt małżeństwa z USC;
 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
 • zaświadczenie o wzięciu udziału w 3 spotkaniach w Poradnictwie Rodzinnym;
 • w przypadku wdowców — metryka zgonu współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem przebiega w 2 etapach:

 • spisanie pierwszej części protokołu przedślubnego oraz wystawienie
 • zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe;
 • spisanie drugiej części protokołu oraz rozmowa duszpasterska najpóźniej na 2 tygodnie przed ślubem.
  (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone).

Po Uroczystości Ślubnej prosimy o zachowanie czystości przed kościołem (prosimy nie sypać ryżem, płatkami itp.)

Katechezy przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

ZOBACZ INFORMACJE

Zgodnie z zaleceniami Biskupa Diecezjalnego rodzice dziecka i rodzice chrzestni zobowiązani są wziąć udział w katechezach przedchrzcielnych, po ukończeniu których otrzymują zaświadczenie ważne na czas nieokreślony.

Katechezy odbywają się w piątki i soboty po Mszy św. wieczornej* w salce parafialnej w czterech terminach:

I: przed Niedzielą Palmową – 3-4 kwietnia 2020
II: przed III niedzielą czerwca – 19-20 czerwca 2020
III: przed III niedzielą września – 18-19 września 2020
IV: przed IV Niedzielą Adwentu – 18-19 grudnia 2020

*Msza św. w piątki o 19:00, w soboty o 18:00