Informacje o Parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 50
tel. (95) 731-14-13

Proboszcz: ks. Tadeusz Stachura (od 20 sierpnia 2005)

Wikariusz: ks. Andrzej Janicki (od 25 sierpnia 2020)

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
80 8363 0004 0001 4720 2000 0001

(darowizny na cele kultu religijnego udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy podlegają odliczeniu od dochodu w wysokości dokonanej darowizny nie więcej niż 6% dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)


KOŚCIOŁY

KŁODAWA

CHWALĘCICE

ŁOŚNO

SANTOCKO

 

Proboszczowie
parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie:

ks. Henryk Dytko — 18.02.1977
ks. Jerzy Wagner — 3.08.1972
ks. Mieczysław Ruta — 19.12.1967
ks. Stanisław Rukasz — 5.09.1965
ks. Stefan Kwiatkowski — 1.05.1961
ks. Józef Szmurło — 18.07.1957
ks. Mieczysław Haniewski — 3.01.1956
ks. Jerzy Alichniewicz — 31.08.1955
ks. Henryk Kowalczyk — 09.1953
ks. Józef Krok — 25.04.1947
ks. Paweł Aleksa — 3.06.1946
ks. Michał Kądziołka — 15.09.1945
ks. Mieczysław Brzeziński — 09.1945
ks. Stanisław Pióro — 08.1945

Wikariusze i rezydenci
parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie:

ks. Andrzej Wdowiak 21.08.2009 — 24.08.2011
ks. Marek Orpel 25.08.2011—12.11.2013
ks. Dariusz Wołczecki 22.08.2014-30.09.2018
ks. Hubert Relich 25.08.2018-30.06.2019
ks. Maciej Żurawski 26.08.2019-24.08.2020
ks. Andrzej Janicki (od 25 sierpnia 2020)