CHWALĘCICE

PORZĄDEK MSZY ŚW.:

niedziela — 12:15
piątek — 17:30 (nie ma Mszy Św. od Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej)

Boże Ciało, Wszystkich Świętych — 8:00

Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej),
Środa Popielcowa,
Św. Apostołów Piotra i Pawła,
Wszystkich Wiernych Zmarłych,
Niepokalane Poczęcie NMP — 19:00

Spowiedź św. przed każdą Mszą Św.

HISTORIA KOŚCIOŁA:

Kościół filialny
pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
w Chwalęcicach
w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie

„Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż.”
(M. Debaisieux „Litania do Matki Boga i ludzi”)

Wybudowany w XIX stuleciu neogotycki kościół w Chwalęcicach przedstawia historię typową dla świątyń ziemi gorzowskiej. Przez dziesiątki lat służył protestantom, a po II wojnie światowej został przekazany przez Zarząd Gminy w Kłodawie w zarząd i użytkowanie katolików. 8 grudnia 1945 roku poświęcił go ks. Michał Kądziołka. Już wówczas opieką pasterską otoczył wiernych ks. Stanisław Pióro, pierwszy proboszcz parafii Kłodawa, której kościołem filialnym została chwalęcicka świątynia.

Neogotycka bryła świątyni oznacza się prostotą architektoniczną. Murowany z czerwonej cegły jednonawowy kościół, kryty dwuspadowym dachem, zamyka półokrągła apsyda. Do korpusu przylega wieża z dachem kopertowym, zwieńczona smukłą sygnaturką. Wewnątrz, na tle białych ścian wystrojem wyróżnia się prezbiterium. Na marmurowej posadzce stoi drewniany stół ołtarzowy. Na tylnej ścianie, w centralnej części znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny – patronki kościoła, a tuż obok – tabernakulum.

Po lewej stronie prezbiterium mieszczą się obraz i figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, a przy nich – drewniana chrzcielnica. Po prawej stronie prezbiterium są obrazy św. Maksymiliana i Matki Bożej Częstochowskiej oraz figura św. Antoniego z Dzieciątkiem. Naprzeciw ołtarza głównego, na drewnianym chórze znajdują się 5-głosowe organy piszczałkowe z 1909 roku. Na ścianach bocznych kościoła oraz balustradzie chóru wiszą stacje Drogi Krzyżowej. Z kościelnej wieży rozlega się głos uruchamianego ręcznie dzwonu o średnicy 40 cm, wykonanego w 1900 roku przez firmę Calje.

Mieszkańcy Chwalęcic, wspierani przez kłodawskiego proboszcza ks. Tadeusza Stachurę, uczestniczą w życiu parafii. W lutym 2002 roku łączyli się w modlitwie podczas peregrynacji relikwii Pierwszych Męczenników Polski, a w październiku 2006 roku przyjmowali biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka, przybywającego z wizytacją kanoniczną do parafii Kłodawa. Ministranci i lektorzy pełnią służbę liturgiczną przy ołtarzu.

Uroczystym odpustem obchodzonym 8 grudnia (lub w najbliższą niedzielę po 8 grudnia) wierni wielbią Maryję, pełną Bożej łaski, która jako jedyna była godna nosić pod sercem Boże Dziecię. A Ona, spoglądając z obrazu w ołtarzu głównym, nie gardzi w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas wybawia. Otacza opieką swoje dzieci wierzące w jej matczyną miłość.